Βλέπετε 1–12 από 23 αποτελέσματα

Εμφάνιση 9 12 18 24

Circulating cell-free DNA/RNA Purification Kit

Το κιτ απομόνωσης DNA/RNA από ελεύθερο κυττάρων κυκλοφορούν DNA παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση υψηλής ποιότητας DNA και RNA από έως και 5 ml ορού ή πλάσματος. Το απομονωμένο DNA/RNA είναι κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της qPCR και της αλληλούχησης DNA.

Exo/SAP Go – PCR Purification kit

Το κιτ καθαρισμού Exo/SAP Go – PCR είναι ένα κιτ ενζυμικού καθαρισμού PCR αντιδράσεων, που περιλαμβάνει Εξωνουκλεάση Ι (Exo I) και ανασυνδυασμένη Αλκαλική Φωσφατάση Γαρίδων (rSAP) σε βέλτιστη μοριακή αναλογία. Το Exo/SAP Go έχει σχεδιαστεί για την αποικοδόμηση των dNTPs και των εκκινητών σε ένα μόνο φιαλίδιο σε μόλις 5 λεπτά. Και τα δύο ένζυμα απομακρύνονται στη συνέχεια με θερμική απενεργοποίηση και το DNA είναι έτοιμο για αλληλούχιση σε 15 λεπτά.

Full Sample Purification Kit

Το GRS Full Sample Purification Kit παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την ταυτόχρονη απομόνωση γενωμικού DNA, ολικού RNA (συμπεριλαμβανομένου του miRNA) και των συνολικών πρωτεϊνών από πλήρες αίμα και άλλα βιολογικά υγρά, ζωικούς ιστούς και κυταρροκαλλιέργειες.

Genomic DNA Kit – Bacteria

Το GRS Genomic DNA Kit – Bacteria – παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση γενωμικού (και ιικού) DNA από Gram-θετικά και Gram-αρνητικά βακτήρια, κατάλληλο για όλες τις κοινές εφαρμογές όπως PCR, ενζυματική πέψη, κλωνοποίηση, Southern blot, κ.λπ.

Genomic DNA Kit – Blood & Cultured Cells

Το GRS Genomic DNA Kit – Blood & Cultured Cells – παρέχει μια αποτελεσματική, γρήγορη και οικονομική μέθοδο για την απομόνωση ή/και τη συγκέντρωση ολικού DNA υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου γενωμικού, μιτοχονδριακού και ιικού DNA) από μια ποικιλία αρχικού δείγματος.

Genomic DNA Kit – BroadRange

Το GRS Genomic DNA Kit – BroadRange- παρέχει μια αποτελεσματική, γρήγορη και οικονομική μέθοδο για την απομόνωση ολικού DNA υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του γενωμικού, μιτοχονδριακού και ιικού DNA) από μια ευρεία ποικιλία αρχικού δείγματος.

Genomic DNA Kit – Food

Το GRS Genomic DNA Kit – Food – παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση υψηλής ποιότητας DNA από μια ευρεία ποικιλία δειγμάτων ακατέργαστων και επεξεργασμένων τροφίμων, κατάλληλο για όλες τις κοινές εφαρμογές όπως PCR, ενζυματική πέψη, κλωνοποίηση, Southern blot, κ.λπ.

Genomic DNA Kit – Plant

Το GRS Genomic DNA Kit – Plant – παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση ή/και τη συγκέντρωση ολικού DNA υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του γενωμικού, μιτοχονδριακού και χλωροπλαστικού DNA ) από φυτικούς ιστούς και κύτταρα.

Genomic DNA Kit – Tissue

Το GRS Genomic DNA Kit – Tissue – παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση ή/και τη συγκέντρωση ολικού DNA υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένου του γενωμικού, μιτοχονδριακού και ιικού DNA) από διάφορους ιστούς, συμπεριλαμβανομένων των ουρών, του ήπατος, των νεφρών, του εγκεφάλου, του λιπώδους ιστού, των αυτιών, εντόμων και παραφινομένων ιστών.

microRNA Purification Kit

Αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδος για την απομόνωση υψηλής ποιότητας miRNA (και άλλων μικρών κυτταρικών RNA), με ελάχιστη επιμόλυνση από μεγάλα μόρια RNA και γενωμικό DNA, από μια ποικιλία δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένου φρέσκου αίματος, κυτταροκαλλιεργειών, ιστών και παραφινομένων δειγμάτων.

PCR & Gel Band Purification Kit

Το GRS PCR & Gel Band Purification Kit παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση ή/και τη συγκέντρωση θραυσμάτων DNA υψηλής ποιότητας (100 bp έως 10 kb) από αντιδράσεις PCR, ενζυματικές πέψεις ή από πηκτώματα αγαρόζης.

Plasmid Purification Kit – Mini

Το GRS Plasmid Purification Kit παρέχει μια αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδο για την απομόνωση υψηλής ποιότητας πλασμιδικού DNA από 1-6 ml βακτηριακών κυτταροκαλλιεργειών (miniprep). Το απομονωμένο DNA είναι απαλλαγμένο από RNA και κατάλληλο για όλες τις κοινές εφαρμογές.