Βλέπετε 1–12 από 15 αποτελέσματα

Εμφάνιση 9 12 18 24

Agarose

Το GRS Agarose LE είναι μια τυπική αγαρόζη καθαρότητας μοριακής βιολογίας, κατάλληλη για όλες τις αναλυτικές και προπαρασκευαστικές ηλεκτροφορήσεις νουκλεϊκών οξέων και παρασκευής πηκτής/τζελ αγαρόζης. Επιτρέπει την ηλεκτροφόρηση τμημάτων 100 bp ως 15 kb, ανάλογα με το ποσοστό της πηκτής.

DNA loading Buffer Blue

Το διάλυμα φόρτωσης DNA (6x) είναι ένα προαναμεμιγμένο διάλυμα φόρτωσης σε ηλεκτροφόρηση γέλης αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου, που περιέχει μπλε της βρωμοφαινόλης και κυανό του ξυλενίου FF ως χρωστικές παρακολούθησης.

General buffers

TG buffer, TGS buffer, SDS Solution 10%, SDS Solution 20%, PBS (20x) sterile, PBS (10X) sterile, PBST (10X), TBS (10X) pH (Sterile), HEPES (1M) pH 7.3 (Sterile), SSC (20X) Sterile, SSPE (20X) pH 7.4, TPE (10X), Tris-Taurine (20X)

Genomic DNA Kit – Card

Το GRS Genomic DNA Kit – Card παρέχει μια εύκολη και αποτελεσματική μέθοδο για την απομόνωση υψηλής ποιότητας γενωμικού DNA από ξηρές κηλίδες (στις κάρτες Whatman® FTA®). Το απομονωμένο DNA (περίπου 20-30 kb) είναι κατάλληλο για PCR, PCR πραγματικού χρόνου και άλλες ενζυμικές αντιδράσεις.

Green DNA Stain (20.000X)

Η χρωστική Xpert Green DNA είναι μια νέα και ασφαλής εναλλακτική λύση στο βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr) για την απεικόνιση του DNA (δίκλωνο και μονόκλωνο DNA) και του RNA σε πηκτώματα αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου. Η βαφή έχει αναπτυχθεί για χρώση σε γέλη και είναι συμβατή τόσο με UV όσο και με μπλε LED τράπεζες φωτός.

Green DNA Stain direct

Η χρωστική Xpert Green DNA είναι μια νέα και ασφαλής εναλλακτική λύση στο βρωμιούχο αιθίδιο (EtBr) για την απεικόνιση του DNA (δίκλωνο και μονόκλωνο DNA) και του RNA σε πηκτώματα αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου. Η βαφή έχει αναπτυχθεί για χρώση σε γέλη και είναι συμβατή τόσο με UV όσο και με μπλε LED τράπεζες φωτός.

High Range Ladder

Ο μάρτυρας μοριακών βαρών GRS High Range Ladder είναι έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για τον προσδιορισμό τμημάτων DNA από 250 bp-15000 bp και αποτελείται από 7 ζώνες DNA.

Ladder 100bp

Ο μάρτυρας μοριακών βαρών GRS Ladder 100 bp είναι έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για τον προσδιορισμό τμημάτων DNA από 100 bp-1500 bp και αποτελείται από 11 ζώνες DNA.

Ladder 1kb

Ο μάρτυρας μοριακών βαρών GRS Ladder 1 kb είναι έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για τον προσδιορισμό τμημάτων DNA από 500 bp-10 kb και αποτελείται από 10 ζώνες DNA.

Ladder 50bp

Ο μάρτυρας μοριακών βαρών GRS Ladder 50 bp είναι έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για τον προσδιορισμό τμημάτων DNA από 50 bp-1000 bp και αποτελείται από 13 ζώνες DNA.

Low Range Ladder

Ο μάρτυρας μοριακών βαρών GRS Low Range Ladder είναι έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για τον προσδιορισμό τμημάτων DNA από 25 bp-700 bp και αποτελείται από 10 ζώνες DNA.

SGTB Agarose Electrophoresis Buffer

Το SGTB είναι ένα ΝΕΟ ρυθμιστικό διάλυμα ιδανικό για ηλεκτροφόρηση αγαρόζης τμημάτων DNA από 100bp έως 1000bp. Σε αντίθεση με τα διαλύματα TΑΕ και TΒΕ, τα οποία μπορούν να δεχθούν μόνο περίπου 110 V, το ηλεκτροφορητικό ρυθμιστικό χαμηλής αγωγιμότητας SGTB, επιτρέπει την εφαρμογή υψηλής τάσης 200-300 V χωρίς να δημιουργεί πολλή θερμότητα, οπότε το τζελ αγαρόζης δεν θα λιώνει. Επισής προσφέρει μικρότερο χρόνο, καθαρότερη εικόνα και οικονομία στην αγαρόζη, καθώς απαιτεί χαμηλότερο ποσοστό τζελ.