Φιαλίδια αιμοληψίας

  • EDTA
  • Potassium Fluoride
  • Lithium Heparin
  • Sodium Citrate tubes (Sedi-Rate ESR system, Takives ESR system, Sodium Citrate test tubes)
  • Paediatric tubes
  • Serum separator tubes, gel tubes