Μικροβιολογίας

  • Τριβλία τύπου Petri
  • Κυψελίδες
  • Βαμβακοφόροι στυλεοί
  • Inoculating Loops
  • Spreaders