ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Πιπέττες Μηχανικές (Μονοκάναλες, Πολυκάναλες)& Ηλεκτρονικές
 • Φυγόκεντροι
 • Υπερ-καταψύκτες/Καταψύκτες/Ψυγεία
 • Ζυγοί
 • Αναδευτήρες/Ανακινητήρες
 • Συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Συσκευές imaging
 • Συσκευές PCR
 • Τράπεζες UV
 • Κλίβανοι επωαστικοί/αποστείρωσης
 • Αυτόκαυστα
 • Υδατόλουτρα
 • Καμπίνες Laminar Flow
 • Αποθήκευση υγρού Αζώτου
 • Υπέρηχοι ζώων
 • Αναλυτές σπέρματος
 • Αγροκτηνοτροφικός εξοπλισμός και αναλώσιμα