Διαγνωστικά KIT PCR

 • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • HPV
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Human Herpes Viruses
 • Tick Borne Infections
 • Rubella
 • Toxoplasma
 • Helicobacter pylori
 • HBV – HCV – HIV
 • BRAF
 • EGFR
 • KRAS
 • Bordetella pertusis, parapertusis
 • Community-acquired bacterial meningitis: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae
 • Nosocomial bacterial meningitis: Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa
 • Neonatal bacterial meningitis: Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes and Escherichia coli
 • Coxiella burnetii
 • Pneumocistis Jirovici
 • Hepatitis Delta
 • Hepatitis E
 • HSV1 / HSV2/ VZV
 • BK
 • JC
 • Retrovirus