Γενικά αναλώσιμα εργαστηρίου

  • Διηθητικό χαρτί
  • Χαρτί πάγκου
  • Εξεταστικά ρολά
  • Αντικειμενοφόρες πλάκες
  • Καλυπτρίδες
  • Βελόνες & σύριγγες
  • Δοχεία