Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων

  • PCR Purification & Gel Extraction
  • Απομόνωση gDNA
  • Απομόνωση RNA
  • Ταυτόχρονη απομόνωση DNA & RNA
  • Απομόνωση πλασμιδιακού DNA
  • Ένζυμα