Απολύμανση

  • Καθαρισμός χεριών & δέρματος
  • Αντιμικροβιακός καθαρισμός χεριών & δέρματος
  • Αντισηπτικά χεριών & δέρματος
  • Υγρά απολύμανσης & καθαρισμού επιφανειών
  • Ταχεία απολύμανση επιφανειών & δαπέδων
  • Απολύμανση εργαλείων