Ανάλυση RNA

  • Ένζυμα και κιτ ανάστροφης μεταγραφής (cDNA synthesis)
  • Διάλυμα διατήρησης RNA
  • Καθαριστικό απομάκρυνσης RNασων