Ανάλυση πρωτεϊνών

  • Ρυθμιστικά διαλύματα
  • Protein markers
  • Χρωστικές
  • Υλικά ηλεκτροφόρησης
  • Αναστολείς πρωτεασών