Ανάλυση κυτταρικών σειρών

  • Διαλύματα (τρυψίνη, γλουταμίνη, FBS, DPBS, HEPES)
  • Αντιβιοτικά
  • Αντιδραστήρια διαμόλυνσης
  • Υλικά καλλιέργειας βλαστοκυττάρων